Vesterbrogade 113 – Byfornyelse

I løbet af de indledende faser af byfornyelsessagen var jeg med på projektet.

Der blev her arbejdet med forslag til endeligt facadeudtryk, kælderindretning, indretning af tagboliger samt fornyelse af eksisterende lejligheder

Projektet blev udført i min tid hos Plan 1 Arkitekter A/S