AB Adilsvej 8 / Roarsvej 26 – Byfornyelse

I forbindelse med byfornyelsen blev der etableret badeværelser i alle lejligheder.

Der blev endvidere lavet tagudskiftning, facadeafrensning, vinduesudskiftning samt pulterrums fornyelse.

Projektet blev udført i min tid hos Plan 1 Arkitekter A/S, og jeg varetog rollen som projektleder (projektering, samarbejde med myndigheder, økonomistyring, tilsyn osv).