Projektet omfattede tagudskiftning inkl. etablering af fælles tagterrasse mod gaden.

Endvidere blev alle de gamle loftrum fjernet og nye pulterrum af trådnet etableret.

Facaderne blev gennemgået og vinduerne malerbehandlede

Projekt udført som ansat på Plan 1 Arkitekter A/S