Ydelser


Bolette Marott.dk Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver er jeg først og fremmest bygherrens sparringspartner gennem alle byggeprojektets faser.
Bygherren bærer ansvar og risiko for byggeriet. Samarbejdet med en bygherrerådgiver medvirker til at mindske risici mest muligt, og bidrager til fremdrift, tryghed og kvalitet. I et tæt samarbejde, finder vi frem til de rette beslutninger, så tidsplan og budget holder, og du opnår de succeskriterier der er opstillet for projektet.
Med en bygherrerådgiver sikres ligeledes tydelig og omhyggelig kommunikation, således at du som bygherre altid er orienteret om hvor i processen vi er, hvad der sker som det næste, og hvad der skal tages stilling til.

Med mange års erfaring inden for byggebranchen, og et indgående kendskab til processerne, kan jeg hjælpe dig kompetent og professionelt igennem dit byggeprojekt. Qua min erfaring kan jeg ofte forudse faldgruber og reagere, så processen ikke løber af sporet, og fremdriften sikres. Med en baggrund som byggeøkonom, kan jeg ligeledes sikre skarp økonomistyring af projektet.

Gennem årene har jeg opbygget et stærkt netværk af eksterne samarbejdspartnere, f.eks. ingeniører og jurister, som kan inddrages i projektet, i det omfang der er behov for det.

Jeg har været bygherrerådgiver for en lang række meget forskellige kundegrupper, herunder undervisningsinstitutioner, private bygherrer og investeringsgrupper, boligforeninger, fonde og sundhedsvæsenet, og har således bred erfaring med rådgivning.

Hvad kan jeg gøre for dig?

Som udgangspunkt kan opgaven sjældent defineres på forhånd, men justeres efterhånden som behovene opstår. Jeg kan yde rådgivning til dele eller til hele projektet, og jeg kan tilkaldes ved spidsbelastninger.

Rådgivningen indrettes efter de unikke behov og udfordringer du har med det aktuelle projekt, og rådgivningen varetager altid dine interesser. Sammen aftaler vi det niveau for kommunikation og involvering du har behov for.

Jeg kan f.eks.
– hjælpe med at afklare ønsker, behov og udfaldskrav, samt den tid og økonomi, du som bygherre har til det kommende byggeri.
– medvirke til udarbejdelse og kvalitetssikring af byggeprogrammet.
– deltage i byggeledelsens møder som bygherres stedfortræder. Det betyder at beslutningsprocessen afkortes, og projektet kører mere effektivt.
– Sikre at rådgiverne løfter den aftalte opgave, og bistå dem i deres arbejde, så de kan frigøre ressourcer til det de er gode til.
– Løbende kontrollere budget og økonomi.
Jeg kan ligeledes tilbyde at virke som projekteringsleder og som byggepladsleder.

Hvis du er interesseret i at høre om jeg er den rette til at hjælpe med dit byggeprojekt, er du velkommen til at kontakte mig.

 


Bolette er højt respekteret grundet sine stærke faglige kompetencer inden for projektering, projekt- og byggeledelse samt økonomistyring. Bolette har tillige et godt kendskab til relevant lovgivning og byggejura. Som person er Bolette god til at samarbejde og forhandle, vedholdende og med gennemslagskraft uden at miste diplomatiets kunst, ansvarstagende og pligtopfyldende. Jeg kan på det varmeste anbefale Bolette, med hvem jeg har haft et tæt og nært samarbejde igennem de fire travleste byggeår i Zoologisk Haves lange historie.

Lars Lunding Andersen
Forhåndværende administrerende direktør i Københavns Zoologiske Have