ZOO – Fritflyvningsvoliere for sydamerikanske fugle

I min rolle som projektleder i Zoologisk Have København har jeg sørget for, at Zoologiske Have fik alle sine ønsker og krav igennem hele byggeprocessen.

Jeg har siddet med helt fra starten. Stået for brugerinddragelsen, været med i projekteringen med rådgiverne samt været den gennemgående person gennem hele udførelsen

Jeg har varetaget alle bygherres interesser med hjælp fra de fagkyndige medarbejdere i Zoologisk Have.

Projektet er udført i min ansættelse som projektledere for byggerierne i Zoologisk Have.