Campus Bornholm er det første af sin art i Danmark, hvor man skaber et fælles læringsmiljø for både gymnasieuddannelser, erhvervsuddannelserne, voksen- og efteruddannelser samt Bornholms videregående uddannelser.

I min rolle som bygherres repræsentant, varetog jeg Campus Bornholms interesser, ønsker og krav gennem de indledende faser, projekteringen og udførslen. Endvidere varetog jeg de koordinerende opgaver, dels mellem bygherre og rådgivergruppen, dels mellem bygherre og entreprenørerne, samt med myndigheder, eksterne interessenter osv.

Byggeriet er fortsat under opførsel. Der nybygges samlet ca. 15.000 kvm samt renoveres og ombygges ca. 6.000 kvm.
 

 
Illustrationer af det kommende Campus Bornholm – CUBO arkitekter A/S